Skip to content

Fundusz Rehabilitacji Zawodowej VIRK

VIRK pomaga odzyskać zdolność do pracy osobom z problemami zdrowotnymi, które dążą do zwiększenia swoich możliwości na rynku zatrudnienia. Członkowie Fræðagarður mają dostęp do usług oferowanych przez Fundusz Rehabilitacji Zawodowej VIRK.

Celem pomocy oferowanej przez VIRK jest powrót do pracy zawodowej. VIRK oferuje ukierunkowaną i nastawioną na indywidualne potrzeby pomoc, która wymaga także pełnego zaangażowania ze strony uczestnika programu.

Przed skorzystaniem z usług VIRK, należy skonsultować się z lekarzem, który stwierdzi, czy konieczne jest przeprowadzanie rehabilitacji zawodowej

Warunki skorzystania z rehabilitacji zawodowej:

- Osoba nie może podjąć pracy zawodowej na część lub cały etat, ze względu na problemy zdrowotne, które są wynikiem choroby lub wypadku. Długotrwała nieobecność w pracy spowodowana jest problemami zdrowotnymi natury psychicznej lub fizycznej.

- Celem osoby podejmującej rehabilitację jest zwiększenie swojego udziału lub powrót na rynek zatrudnienia, jak najszybciej jest to możliwe.

- Osoba ma możliwość i chce wziąć udział w rehabilitacji zawodowej oraz jest gotowa realizować wyznaczony programu rehabilitacji.

Pomoc oferowana przez Fræðagarður

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Istnieje również możliwość wysłania zapytania dotyczącego, przykładowo zagadnień ogólnych związanych z prawem pracy lub kwestiami płacowymi.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Podkreślamy również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM) Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.