Skip to content

Umowy o pracę

Umowa o pracę jest porozumieniem między pracownikiem a pracodawca, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami, w momencie rozpoczęcia zatrudnienia pomiędzy pracownikiem a dyrektorem/pracodawcą musi zostać zawarta pisemna umowa o pracę. Jeżeli pracownik jest zatrudniony tylko na miesiąc lub krótszy okres, albo w przypadku gdy czas pracy nie przekracza 8 godzin, wówczas nie ma obowiązku podpisywania umowy o pracę.

W celu zapobiegnięcia konfliktów, w umowie o pracę należy szczegółowo opisać poczynione uzgodnienia, zarówno odnośnie do charakteru wykonywanej pracy, jak i warunków, na jakich jest świadczona.

Pomoc oferowana przez Fræðagarður

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Istnieje również możliwość wysłania zapytania dotyczącego, przykładowo zagadnień ogólnych związanych z prawem pracy lub kwestiami płacowymi.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Podkreślamy również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM) Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.