Skip to content

Członkowsko w związkach zawodowych to gwarancja Twojego bezpieczeństwa!

Fræðagarður to prężnie działający związek zawodowy, który świadczy usługi skierowane bezpośrednio do jego członków oraz odpowiada za tworzenie układów zbiorowych. Związki zawodowe są członkiem Stowarzyszenia Studentów Szkół Wyższych (isl. BHM — Bandalag háskólamann), w związku z tym członkowie Fræðagarður mogą korzystać z funduszy BHM.

Dostęp do układów zbiorowych pracy

Fræðagarður zawiera układy zbiorowe w imieniu swoich członków. Centralne układy zbiorowe pracy stanowią podstawę, którą instytucje lub przedsiębiorstwa mogą dalej rozwijać, w zależności od potrzeb danego miejsca pracy. Na tej stronie dostępne są w formie elektronicznej wszystkie obowiązujące układy zbiorowe pracy.

Usługi oferowane przez biuro Fræðagarður

Frædgarður udziela indywidualnych porad w kwestii wynagrodzeń i praw pracowniczych, przykładowo podczas sporządzania umowy o pracę oraz przygotowywania się do negocjacji wysokości wynagrodzenia. Kładziemy nacisk na silną i odpowiadającą indywidualnym potrzebom ochronę członków oraz bezpłatne doradztwo w przypadku problemów w miejscu pracy. W wielu przypadkach związki świadczą bezpłatne usługi prawne i reprezentują osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Rozmaite korzyści

Członkostwo w związkach zawodowych to gwarancja Twojego bezpieczeństwa! Członkowie związków wykorzystują połączone siły w celu uzyskania dla siebie jak najlepszych warunków i praw. Dobre związki zawodowe zapewniają swoim członkom zindywidualizowane usługi oraz doradztwo od zawarcia umowy o pracę, aż do jej rozwiązania. Związki umożliwiają również dostęp do różnych świadczeń i wsparcia finansowego, a w sytuacjach kryzysowych stanowią solidne wsparcie.

Fræðagarður jest właśnie takim związkiem zawodowym. Działania związku oparte są na solidnych fundamentach umacnianych przez lata ich istnienia oraz przez możliwości oferowane przez BHM, co czyni je częścią dużego i prężnego stowarzyszenia.

Korzystniejsze warunki

Fræðagarður w imieniu swoich członków zawiera umowy z różnymi podmiotami, rządem, gminami, instytucjami i firmami prywatnymi. Ich celem jest zawsze zwiększenie długoterminowych korzyści dla swoich członków.

Indywidualna obsługa

Fræðagarður doradza w kwestii sporządzania umów o pracę, przygotowania się do negocjacji wysokości wynagrodzenia itp. Związek jest również silnym wsparciem dla swoich członków w sytuacjach spornych oraz podczas walki o swoje prawa.

Bogata oferta systemu dofinansowania

Członkowie związku mają również dostęp do pomocy finansowej na opiekę zdrowotną lub w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy z powodu choroby. Fundusze Chorobowy i Pomocowy pokrywają koszty wizyt u specjalistów oraz poniesionych wydatków.

Bezpłatne szkolenia i kursy

Fræðagarður zapewnia swoim członkom bezpłatny dostęp do różnego rodzaju szkoleń, wykładów oraz materiałów dydaktycznych, które mogą wykorzystać zarówno w ramach pracy, jak i rozrywki. Oferowane materiały są często dostępne w formie elektronicznej i można je czytać, oglądać i odsłuchiwać w dogodnym dla siebie czasie.

Wsparcie kształcenia ustawicznego

Gwałtowne zmiany na rynku zatrudnienia oraz pojawienie się nowych stanowisk sprawiają, że kształcenie ustawiczne staje się coraz ważniejsze dla osiągnięcia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z pracy i uzyskiwanego wynagrodzenia. Fræðagarður umożliwia dostęp do prężnie działających funduszy, które zapewniają wysokie dofinansowanie.

Udane wakacje!

Dzięki udziałowi w Funduszu Urlopowym BHM Fræðagarður oferuje wiele wspaniałych możliwości spędzenia urlopu, jak również zniżki na loty i różne formy wakacyjnej rozrywki.

Pamiętaj, że związki zawodowe są zawsze Twoim sojusznikiem, gdy napotkasz problemy na rynku pracy.

Gauti Skúlason, projekt manager ds. komunikacji i usług oferowanych przez Frædagarður

Dofinansowanie, które może mieć wpływ na Twoje życie

Członkostwo w Fræðagarður otwiera możliwości uzyskania różnorodnych form dofinansowania. Oferowane formy finansowania są dostępne dzięki członkostwu związków w BHM. Członkowie związku mają również dostęp do pomocy finansowej na opiekę zdrowotną lub w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy z powodu choroby. Fundusze Chorobowy i Pomocowy pokrywają koszty wizyt u specjalistów oraz związane z leczeniem, np.: dofinansowanie zakupu okularów, a także wypłacają dodatek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie pośmiertne i wiele innych.

Rehabilitacja zawodowa

Fundusz Rehabilitacji Zawodowej VIRK pomaga odzyskać zdolność do pracy osobom z problemami zdrowotnymi, które dążą do zwiększenia swoich możliwości na rynku zatrudnienia. Rehabilitacja zawodowa jest również dostępna dla osób aktywnych zawodowo, które mają trudności z wykonywaniem swojej pracy w związku z problemami zdrowotnymi. Bardzo często w miejscu pracy czynione są kroki umożliwiające adaptację takiego pracownika, jednak nie zwiększają one wydajności jego pracy. W takiej sytuacji należy rozważyć rehabilitację zawodową pracownika.

Fundusz Urlopowy BHM

Celem Funduszu Urlopowego BHM jest ułatwienie wykorzystania w pełni swojego urlopu przez jego członków. W tym celu Fundusz Urlopowy prowadzi wynajem domków letniskowych. W ofercie Funduszu Urlopowego BHM znajdują się również vouchery lotnicze, karty kempingowe i wędkarskie oraz bony turystyczne.

Słowo od Przewodniczącej Fræðagarður

Drodzy Członkowie Fræðagarður,

bardzo dziękuję za okazane zaufanie i powierzenie mi roli Przewodniczącej związków na kolejne lata. Przed nami wiele wyzwań, w tym negocjowanie układów zbiorowych pracy z władzami państwowymi i lokalnymi. Obecne układy wygasają w 2023 roku.

Jednym z największych naszych wyzwań jest to, że system klasyfikacji stanowisk w gminach nie obejmuje dużej części naszych członków. Wprowadzanie zmian jest zatem konieczne. Naszym długofalowym wyzwaniem jest zmiana kwalifikacji podatkowej stanowisk, według której praca wykonywana przez kobiety, jest co do zasady, klasyfikowana do niższego poziomu wynagrodzeń, niż praca wykonywana przez mężczyzn.

Głównym projektem Fræðagarður w perspektywie długo- i krótkoterminowej są działania mające na celu zabezpieczenie pozycji pracowników na szybko zmieniającym się rynku pracy. Solidarność pracowników to podstawa walki o korzystniejsze warunki, zwłaszcza dla profesjonalistów z wyższym wykształceniem. Współpracujmy, aby zabezpieczyć naszą przyszłość.

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir