Fara í efni

Bandalag háskólamanna

Bandalag háskólamanna var upphaflega stofnað 23. október 1958 og er nú heildarsamtök stéttarfélaga háskólamanna. Stéttarfélögin eru langflest skipuð einstaklingum einnar fagstéttar þar sem menntun félagsmanna veitir þeim tiltekin starfsréttindi. Félagsmenn innan aðildarfélaga bandalagsins eru háskólamenn sem starfa á öllum sviðum íslensks atvinnulífs, jafnt hjá ríki, sveitarfélögum, sjálfseignarstofnunum og einkafyrirtækjum. 

Grundvallarmarkmið

Grundvallarmarkmið Bandalags háskólamanna er að efla fagstéttarfélög háskólamanna, standa vörð um samningsrétt þeirra og auka veg æðri menntunar á Íslandi. Starfsemi bandalagsins byggir þannig á tveimur meginþáttum: að menntun háskólamanna sé virt sem forsenda þróunar og framfara í íslensku atvinnulífi og að hún sé metin að verðleikum til launa.

Hlutverk samtakanna er að:

  • Koma fram fyrir hönd aðildarfélaga og félagsmanna þeirra í sameiginlegum hagmunamálum og baráttumálum.
  • Semja við atvinnurekendur um sameiginleg réttindamál fyrir hönd aðildarfélaga eftir umboði.
  • Efla aðildarfélög og veita þeim þann styrk sem samtökin geta hverju sinni.
  • Stuðla að aukinni þekkingu félagsmanna og trúnaðarmanna aðildarfélaganna á réttindum og kjaramálum.
  • Vinna að kjara- og vinnumarkaðsrannsóknum.
  • Standa vörð um grunn- og endurmenntun háskólamanna.
  • Eiga samstarf við önnur samtök háskólamanna og annarra launamanna.
  • Fylgjast með starfsemi handhafa dóms-, löggjafar- og framkvæmdarvalds og vinna að tillögum um breytingar á lögum til hagsbóta fyrir aðildarfélögin og félagsmenn þeirra.
  • Sækja og verja fyrir þar til bærum stofnunum sameiginleg fordæmisgefandi réttinda- og kjaramál aðildarfélaga og félagsmanna þeirra.
  • Sjá um rekstur og ávöxtun sameiginlegra eigna aðildarfélaganna og/eða félagsmanna þeirra.

Frekari upplýsingar um BHM