Skip to content

Fundusz Naukowy

Członkostwo w związkach Fræðagarður umożliwia dostęp do związkowego Funduszu Naukowego. Wypłaty w ramach funduszu, które w założeniu mają stanowić dotację dla członków związków, wypłacane są raz w roku. Członkowie zatrudnieni w sektorze publicznym mają automatycznie odprowadzane składki do Funduszu Naukowego, natomiast osoby zatrudnione na powszechnym rynku pracy mogą same zdecydować czy przynależeć do funduszu. W układzie zbiorowym pracy w 2008 r. zniesiono składkę pracodawcy na Fundusz Naukowy dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym, zastępując ją 2% podwyżką wynagrodzenia.

Kwota dotacji i reguły przyznawania

Kwota dotacji jest uzależniona od składek do funduszu w okresie 1 stycznia – 31 grudnia. Pracodawca wpłaca do Funduszu Naukowego 1,5% wynagrodzenia za pracę w godzinach dziennych. Dotacje dla pracowników, którzy opłacają składkę na rzecz funduszu, wypłacane są każdego roku w okresie styczeń–luty. Członkowie funduszu nie muszą składać wniosku o wypłatę dotacji, a o wypłacie środków zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kwestie podatkowe

Dotacja z funduszu naukowego jest wstępnie rejestrowana w zeznaniu podatkowym pracownika i traktowana jest jak każdy inny dochód. Jeśli członkowie posiadają rachunki, które można zgodnie z przepisami fiskalnymi odjąć od kwoty dotacji, należy je przedłożyć wraz z zeznaniem podatkowym. W przeciwnym razie od dotacji należy zapłacić podatek dochodowy w pełnej kwocie. Informacje na temat rachunków, które można wykorzystać jako koszt obniżający podatek dochodowy, dostępne są na stronie urzędu skarbowego.

Informacje i pomoc

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Możesz wysłać zapytanie dotyczące przyznawania dotacji z Funduszu Naukowego.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Podkreślamy również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM) Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.