Skip to content

Prawo pracy

Główne zagadnienia dotyczące praw i obowiązków na rynku pracy

Na tej stronie znajdują się różnego typu ogólne informacje dotyczące praw i obowiązków na rynku pracy, np. dotyczące prawa do wynagrodzenia za dni chorobowe, prawa do urlopu wypoczynkowego, czy informacje dotyczącego wypowiedzenia stosunku pracy.

Jeśli nadal masz pytania, na które nie nie udzielono odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður, np. wysyłając zapytanie w interesującej Cię sprawie.

Czas i organizacja pracy

W większości kwestii postanowienia dotyczące czasu i organizacji pracy można znaleźć w ponadzakładowych układach zbiorowych.

Przepisy dotyczące czasu pracy mogą różnić się w zależności od tego, czy pracownik jest zatrudniony w administracji publicznej, czy na powszechnym rynku pracy. W niektórych przypadkach organizacja pracy jest szczegółowo uregulowana w zakładowych układach zbiorowych pracy i/lub w umowach o pracę poszczególnych pracowników.

Poniższe informacje oparte są na ponadzakładowych układach zbiorowych, o ile nie zaznaczono, że informacje pochodzą z innych źródeł.

Zwolnienia chorobowe oraz urlop wypoczynkowy

Nieobecność pracowników może mieć wiele przyczyn, zarówno zaplanowanych, jak i nieplanowanych.

Układy zbiorowe określają prawa zarówno pracownika, jak i pracodawcy, związane z nieobecnością w pracy. Jednym z kluczowych elementów układów zbiorowych pracy jest np. prawo do urlopu wypoczynkowego, tj. prawo pracowników do odpoczynku od pracy.

Tutaj znajdziesz przegląd głównych kwestii związanych z nieobecnościami w pracy, zwolnieniami chorobowymi i urlopami wypoczynkowymi.

Różne kwestie dotyczące praw pracowniczych

Tutaj podsumowaliśmy niektóre kwestie związane z prawami pracowniczymi.

Zwolnienia i rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy i zwolnienie to wydarzenia, które nieuchronnie mają ogromny wpływ na życie i sytuację finansową pracowników. Istotne jest przygotowanie się do tego procesu i przestrzeganie wszystkich praw pracowniczych.

Pracownicy biura Fræðagarður starają się w jak największym stopniu wspierać swoich członków, którzy utracili pracę, zarówno poprzez fachowe doradztwo, jak i pomoc w podjęciu odpowiednich kroków.

Szczególnie istotne jest utrzymywanie kontaktu ze swoim związkiem zawodowym w przypadku utraty pracy. Ubiegając się o zasiłek dla bezrobotnych, członek Fræðagarður może zdecydować się na dalsze opłacanie składki związkowej i tym samym zachować członkostwo w funduszach i dostęp do oferowanych przez związki usług.

Upadłość lub zmiany w działalności

Jeśli pracodawca zbankrutuje lub jeśli w jego działalności zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany, pracownicy zachowują określone prawa, które związki zawodowe mogą pomóc zabezpieczyć.

Pomoc oferowana przez Fræðagarður

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Istnieje również możliwość wysłania zapytania dotyczącego, przykładowo zagadnień ogólnych związanych z prawem pracy lub kwestiami płacowymi.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Podkreślamy również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM) Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.