Skip to content

Fræðagarður jest związkiem zawodowym zrzeszającym absolwentów wyższych uczelni

Rolą Fræðagarður jest reprezentowanie swoich członków podczas negocjowania układów zbiorowych oraz podejmowania decyzji, które wpływają na ich warunki życia. Pełnoprawnymi członkami mogą zostać osoby, które ukończyły studia licencjackie (BA lub BS) lub ich odpowiedniki na uznanej wyższej uczelni.

Biuro Fræðagarður

Biuro związków znajdujące się przy ulicy Borgartún 6 jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu do biura to: 595 5165.

W biurze, które prowadzone jest również dla czterech innych związków zawodowych, członkowie mają dostęp do różnego typu usług i informacji.

Do zadań pracowników biura należy pomoc członkom m.in.:

● w kwestii wynagrodzeń i praw pracowniczych,

● przy rozstrzyganiu sporów dotyczących realizacji i interpretacji układów zbiorowych pracy,

● w zasięgnięciu porady prawnej w sprawach wchodzących w zakres działania związku zawodowego,

● przy sporządzaniu umów o pracę i ich interpretacji,

● przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia oraz przy jego odzyskiwaniu.

Członkostwo w związkach zawodowych Fræðagarður

Członkostwo w związkach nie jest uzależnione od miejsca pracy, pracodawcy lub formy zatrudnienia. Fræðagarður liczy ponad trzy tysiące członków, którzy pracują zarówno dla administracji publicznej, władz lokalnych, jak i na powszechnym rynku pracy.

Związki zawodowe są członkiem Stowarzyszenia Studentów Szkół Wyższych (isl. BHM — Bandalag háskólamanna), w związku z tym, członkowie Fræðagarður mogą korzystać z funduszy BHM. W ostatnich latach Fræðagarður jest najszybciej rozwijającym się stowarzyszeniem członkowskim BHM.

Fræðagarður w liczbach

  0%
  Pracownicy związków zawodowych pracują dla władz państwowych i lokalnych, a 35% zatrudnionych jest powszechnym rynku pracy.
  0
  Liczba członków Fræðagarður szybko rośnie i obecnie jest ich już ponad 3700
  0+
  Członkowie związków ukończyli rozmaite studia, łącznie ponad sto różnych kierunków.

Historia Fræðagarður

Związki zawodowe Fræðagarður zostały utworzone 18 czerwca 2008 r. z połączenia działu ds. kwestii pracowniczych stowarzyszenia Félag íslenskra fræða oraz stowarzyszenia Útgarður. Powstanie Fræðagarður zjednoczyło dwa stowarzyszenia, które stanowią rdzeń przeszłości, teraźniejszości i przyszłości szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy na Islandii.

Fræðagarður jest największym stowarzyszeniem członkowskim BHM i szybko się rozwija, ponieważ działa przyszłościowo, dba o znaczenie różnorodności w społeczeństwie, popiera interdyscyplinarne metody pracy oraz innowacyjność na rynku pracy.

Zarząd Główny

Zarząd Fræðagarður odpowiada za działalność związków, dostęp do biura oraz stronę finansową. Zarząd został upoważniony przez związki do negocjowania zbiorowych układów pracy.

Zarząd składa się z siedmiu pełnoprawnych członków, wybranych zgodnie z przepisami w wyborach elektronicznych, które odbyły się przed walnym zgromadzeniem. Członkowie Zarządu wybierani są na 2-letnią kadencję, a przewodniczący na 4-letnią. Dwóch zastępców wybieranych jest na rok.

Protokoły posiedzeń Zarządu

Departamenty branżowe związków

 • Departament bibliotekarzy
 • Departament logopedów
 • Departament specjalistów ds. sportu
 • Departament Diakonów

Statut i regulaminy związków

Statut związków określa m.in. rolę Fræðagarður, zasady dotyczące członkostwa i odpowiedzialności Zarządu oraz zawiera opis działalności związków.

Poza statutem wskazuje się na następujące dokumenty:

Walne Zebranie członków Fræðagarður

Najwyższą władzę w związkach piastuje Walne Zebranie członków Fræðagarður. Zebranie odbywa się w lutym każdego roku. Zarząd może zdecydować o zorganizowaniu zebrania stacjonarnego, online lub połączenia obu tych form. Członkowie związków muszą zostać poinformowani o zwołaniu Walnego Zebrania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem

Księga Marki Związków Zawodowych Fræðagarður

Wszystkie materiały publikowane/ tworzone przez pracowników Fræðagarður muszą być zgodne z normami przedstawionymi w księdze marki.

W księdze marki opisane zostały zasady stosowania znaku (loga) oraz przykłady użycia logo, czcionek wraz z zasadami doboru kolorystyki w materiałach promocyjnych i na oznakowaniu. Zawiera logotyp i inne elementy graficzne w formacie wektorowym, które można odzyskać, otwierając dokument w programie do edycji obrazu.