Skip to content

Mężowie zaufania

Mąż zaufania to członek związku zawodowego, który został wyznaczony przez pracowników lub sam związek na swojego przedstawiciela w zakładzie pracy.

Mąż zaufania jest pośrednikiem między członkami związków zatrudnionymi w zakładzie pracy a pracodawcą oraz między członkami związków a samym związkiem zawodowym. Mąż zaufania nie działa sam, gdyż zarząd i pracownicy związku pomagają mu w rozwiązywaniu spraw, które mogą zaistnieć i wchodzą w zakres prac związku.

Pomoc i doradztwo oferowane przez Fræðagarður

W przypadku pytań dotyczących roli, obowiązków i uprawnień mężów zaufania, zachęcamy do zadawania pytań, poprzez formularz Wyślij zapytanie, lub umawiając się na rozmowę telefoniczną ze specjalistą.