Skip to content

Usługi oferowane przez Fræðagarður

Jakie usługi oferowane są przez biuro związków zawodowych Fræðagarður?

Poza dofinansowaniem i wsparciem związanym z członkostwem Fræðagarður w stowarzyszeniu BHM istnieje szereg usług, o które członkowie mogą poprosić bezpośrednio w biurze stowarzyszenia.

W biurze Fræðagarður pracują specjaliści z dużym doświadczeniem we wszystkich kwestiach związanych płacami i działalnością związków.

Interpretacja układów zbiorowych

Specjaliści z biura Fræðagarður pomagają swoim członkom podejmować odpowiednie działania oraz interpretować układy zbiorowe pracy, a także odpowiadają na pytania dotyczące kwestii płac i praw pracowniczych.

Jako przykład typowych pytań związanych z układami zbiorowymi można wymienić:

● Czy otrzymuję wynagrodzenie według właściwej stawki?

● Do ilu dni urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia chorobowego mam prawo?

● Co się stanie, gdy zachoruje podczas urlopu i dostanę zwolnienie lekarskie?

Ochrona interesów

Pracownicy biura asystują w rozwiązywaniu sporów dotyczących stosowania i interpretacji układów zbiorowych pracy. Przykładowo pomagają w obliczaniu wynagrodzenia i jego egzekucji, jeśli jest to konieczne.

Biuro Fræðagarður może występować jako przedstawiciel poszczególnych członków przed pracodawcą i udzielać porad prawnych w sprawach wchodzących w zakres działalności związku.

Wsparcie udzielane w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

W przypadku rozwiązania stosunku pracy biuro może udzielić porad w kwestiach związanych z jego przeprowadzeniem oraz rozliczeniami, np. zaległego urlopu wypoczynkowego i uzyskania zaległych wynagrodzeń.

Biuro Fræðagarður może również zapewnić członkom szkolenia dotyczące poszukiwania pracy oraz wskazówki dotyczące rejestrowania statusu bezrobotnego.

Umowy o pracę i negocjowanie wysokości wynagrodzenia

Specjaliści w biurze udzielają porad w zakresie sporządzania i interpretacji umów o pracę.

Biuro zapewnia również szkolenia i wsparcie w zakresie przygotowania się do negocjacji w sprawie wysokości wynagrodzenia, ponieważ istotne jest, aby pracownicy uczestniczyli w takich negocjacjach dobrze przygotowani i mogli w razie potrzeby zapoznać się z dokumentami i tekstami umów.

Inne usługi i wsparcie

Informacje o różnych innych usługach świadczonych przez biuro Fræðagarður można znaleźć na stronie internetowej, na przykład dotyczące:

● Dofinansowania i funduszy oferowanych BHM, o które mogą ubiegać się członkowie.

● Różnorodnych materiałów edukacyjnych związane z pracą związków.

● Układów zbiorowych pracy i załączników do nich.

Następny krok

Jeśli zamierzasz skontaktować się z biurem w sprawie porady lub pytań, proponujemy zrobić to w następujący sposób:

Wyślij zapytanie dotyczące, przykładowo zagadnień ogólnych związanych z warunkami pracy lub działalności związków.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Istnieje również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM) Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.

Jeśli planujesz ubiegać się o członkostwo we Fræðagarður, możesz to zrobić poprzez formularz Złóż wniosek o członkostwo na tej stronie internetowej.

Jeśli jako członek jesteś zainteresowany bardziej aktywnym uczestnictwem w działalności związków zapoznaj się z zakładką O Fræðagarður, w której znajdziesz informacje między innymi o walnych zebraniach oraz członkach zarządu, którzy mogą udzielić instrukcji dotyczących ubiegania się o odpowiedzialne stanowiska w związkach.

Fræðagarður to prężnie działający związek zawodowy, który świadczy usługi skierowane bezpośrednio do jego członków oraz odpowiada za tworzenie układów zbiorowych.