Skip to content

Dotacje dla osób bezrobotnych

Fræðagarður wspiera członków, którzy stracili pracę, ale zdecydowali się na dalsze opłacanie składek członkowskich z zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotni członkowie związków mają w dalszym ciągu dostęp do funduszy BHM, jeśli opłacają składkę członkowską z zasiłku dla bezrobotnych.

Dotacje oferowane przez Fræðagarður

Bezrobotni członkowie związków, którzy odprowadzają składki do Fræðagarður z zasiłku dla bezrobotnych, mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 100 000 kor. rocznie na udział w wybranej przez siebie formie kształcenia ustawicznego lub samodoskonalenia. Biuro Fræðagarður przyjmuje i rozpatruje wnioski, które należy złożyć poprzez formularz na stronie internetowej Fræðagarður. Dotacja jest wypłacana bezpośrednio do instytucji organizującej szkolenia itp.

Prawa osób bezrobotnych do korzystania funduszy BHM

Pomoc oferowana przez Fræðagarður

Jeśli nadal masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, zachęcamy do kontaktu z biurem Fræðagarður.

Pytania na temat uprawnień osób bezrobotnych można przesyłać za pośrednictwem formularza: Wyślij zapytanie.

W przypadku skomplikowanych i delikatnych spraw istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw.

Podkreślamy również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.

Biuro związków Fræðagarður znajduje się przy ulicy Borgartún 6 (w tym samym budynku co BHM). Biuro jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00. Numer telefonu 595 5165.