Skip to content

Zakładowe układy zbiorowe pracy

Przegląd obowiązujących zakładowych układów zbiorowych zawartych przez Fræðagarður. Układy zbiorowe pracy dla pracowników administracji publicznej dzielą się na dwa rodzaje. Ponadzakładowe układy zbiorowe ogólnie określają prawa i obowiązki pracowników, podwyżki na poziomie krajowym itp., a na ich podstawie tworzone są układy z poszczególnymi instytucjami.

Zestawienie zakładowych układów pracy

Celem tego zestawienia jest zebranie w jednym miejscu wszystkich zakładowych układów zbiorowych pracy zawartych przez Fræðagarður.

Pełna lista układów zakładowych znajduje się na stronie internetowej stætt.is. Lista zawiera spis układów zakładowych zawartych przez wszystkie związki zawodowe zarządzane przez biuro Fræðagarður (Prosimy o korzystanie z tej listy do czasu przygotowania zestawienia na tej stronie).