Skip to content

Zarząd Fræðagarður

Zarząd Fræðagarður odpowiada za działalność związków, biuro oraz kwestie finansowe.

Zarząd związków Fræðagarður wybrany na lata 2022-2023

Po Walnym Zebraniu członków w lutym 2022 r. do Zarządu związków zostali wybrani:

Przewodniczący

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir (kadencja 2022-2026)

Członkowie zarządu

  • Helga Björg Kolbeinsdóttir, wiceprzewodnicząca (kadencja 2021-2023)
  • Linda Björk Markúsardóttir, sekretarz (kadencja 2021-2023)
  • Eðvald Einar Stefánsson, skarbnik (kadencja 2021-2023)
  • Sunna Björt Arnardóttir, członek (kadencja 2022-2024)
  • Sigrún Einarsdóttir, członek (kadencja 2022-2024)
  • Inga María Leifsdóttir, członek (kadencja 2022 - 2024)

Zastępcy

  • Ágúst Arnar Þráinsson (kadencja 2022-2023)
  • Haukur Logi Jóhannsson (kadencja 2022-2023)
Rząd z tyłu, od lewej Sunna Björt Arnardóttir członek, Ágúst Arnar Þráinsson zastępca członka zarządu, Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir przewodnicząca zarządu, Sigrún Einarsdóttir członek zarządu oraz sekretarz Linda Björk Magnúsdóttir. Rząd z przodu, od lewej Helga B. Kolbeinsdóttir wiceprzewodnicząca, Eðvald Einar Stefánsson skarbnik, Inga María Leifsdóttir członek i Haukur Logi Jóhannsson zastępca członka zarządu.

Rola zarządu

Statut Fræðagarður definiuje zadania Zarządu związków w następujący sposób:

● Zarząd składa się z siedmiu pełnoprawnych członków, wybieranych zgodnie z przepisami w wyborach przeprowadzanych drogą elektroniczną, które powinny odbyć się przed Walnym Zebraniem członków.

● Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia głosowanie drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy są to wybory do zarządu, czy głosowanie nad układami zbiorowymi pracy.

● Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani w osobnych wyborach, i nie w tym samym roku. Zarząd sam organizuje swoją pracę. Członkowie zarządu wybierani są na 2-letnią, a przewodniczący na 4-letnią kadencję. Dwóch zastępców członków Zarządu wybieranych jest na roczną kadencję. W jednym roku nie powinno się wymieniać więcej niż trzech członków zarządu.

● Członek Zarządu nie może jednorazowo zasiadać w zarządzie dłużej niż przez osiem lat. Wyjątek stanowi zajmowanie wcześniej stanowiska przewodniczącego zarządu.

● Zarząd Fræðagarður odpowiada za działalność związków, biuro oraz kwestie finansowe. Zarząd Fræðagarður podejmuje decyzje związane z działalnością biura związków oraz zatrudnia pracowników. Zarząd odpowiada za działalność biura związków.

● Zarząd powinien odbywać zebranie przynajmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca. Przewodniczący zwołuje zebranie Zarządu, wysyłając wymagane zawiadomienie wraz z porządkiem obrad i przewodniczy zebraniom Zarządu. Na każdym zebraniu Zarządu należy sporządzić i zatwierdzić protokół zebrania.

● Przewodniczący lub wiceprzewodniczący, pod nieobecność przewodniczącego, zwołuje posiedzenie Zarządu na żądanie co najmniej dwóch członków zarządu.

● Zarząd dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat działań związków były przekazywane członkom na bieżąco, tak aby mogli śledzić postępy i status spraw, które ich dotyczą.

● Zarząd został upoważniony przez związki do negocjowania układów zbiorowych pracy.