Skip to content

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek

W ostatnich latach udział osób samozatrudnionych w rynku pracy znacząco wzrósł. Jest to trend, którego nie da się już zatrzymać. Fræðagarður oraz BHM reprezentują również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Dla giggersów (ang. „gig economy” pracownik funkcjonuje na rynku pracy, przyjmując zlecenia i realizując konkretne projekty – przyp. tłum.) ważne jest, aby mieć silnego sojusznika, który będzie ich wspierał – a przynależność do związku to gwarancja bezpieczeństwa.

Z działalnością na własny rachunek wiąże się również praca w godzinach nadliczbowych. Osoby pracujące na własny rachunek muszą same zadbać o opłacenie podatków i innych opłat, takich jak składki na fundusz emerytalny i ubezpieczenie, a także przesyłać faktury oraz dokumentacje do odpowiednich instytucji.

BHM stworzył obszerny katalog informacji dla takich osób. Zachęcamy do zapoznania się z nim osobom, które już prowadzą własną działalność, albo dopiero zaczynają o niej myśleć.

Pomoc i doradztwo oferowane przez Fræðagarður

W przypadku pytań dotyczących warunków zatrudnienia i praw osób pracujących na własny rachunek zachęcamy do zadawania pytań, poprzez formularz Wyślij zapytanie, lub Zamów rozmowę telefoniczną ze specjalistą.