Skip to content

Dodatek urlopowy i grudniowy

Pojęcia dodatek urlopowy i dodatek grudniowy odnoszą się do dodatków osobistych wypłacanych pracownikom. Dodatek urlopowy jest wypłacany 1 czerwca lub 1 maja każdego roku, natomiast dodatek grudniowy musi zostać wypłacony 1 grudnia. W obu przypadkach jest to stała kwota, od której nie odprowadza się składki na wynagrodzenie urlopowe.

Dodatek grudniowy

Dodatek urlopowy