Skip to content

Jakie korzyści daje członkostwo w związkach zawodowych?

Dlaczego powinieneś przystąpić do związków zawodowych?

Członkostwo w związkach zawodowych zapewnia dostęp do szeregu usług i możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego. Związki zawodowe zapewniają również określony zakres pomocy, w przypadku kłopotów związanych zatrudnieniem. Poniżej znajdują się przykłady na to, w jaki sposób usługi i doradztwo oferowane przez związki zawodowe Fræðagarður mogą być przydatne dla członków związku.

Układy zbiorowe pracy

Związek bierze czynny udział w negocjowaniu, zarówno ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, jak i układów z instytucjami i firmami. Pracownicy związków nadzorują stosowanie układów zbiorowych oraz udzielają członkom porad i wskazówek dotyczących ich interpretacji i zakresu obowiązywania.

Przykłady zagadnień związanych z układami zbiorowymi pracy

  • Wśród zapytań napływających od naszych członków, wymienić można pytania dotyczące przynależności do grupy w tabeli płacowej, nadchodzących podwyżek wynagrodzenia itp.
  • Pracownicy często kontaktują się z nami również w sprawie prawa do urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich oraz zasad dotyczących zwolnienia chorobowego w trakcie urlopu wypoczynkowego.
  • Fræðagarður udziela również porad dla pracodawców w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących płatności wynagrodzeń związanych z układami zbiorowymi pracy.

Rozwój kariery

Członkowie Fræðagarður mogą kontaktować się z nami w sprawie rozwoju ścieżki ich kariery, a także przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. Odpowiednie przygotowanie do rozmowy o pracę jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój kariery oraz ogólne zadowolenie z pracy.

Nasi specjaliści doradzają również przy sporządzaniu umów o pracę i pomagają członkom związków w zapewnieniu ochrony ich interesów.

Wsparcie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

W przypadku zwolnienia z pracy członka związków doradzamy w zakresie przysługujących praw i w razie konieczności pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia.

Fundusze BHM i opcje urlopowe

Fræðagarður jest członkiem BHM, dzięki czemu, członkowie związków mogą korzystać z funduszy stowarzyszenia.

  • Fundusz Chorobowy – dla członków zatrudnionych na powszechnym rynku pracy.
  • Fundusz Pomocowy – dla członków zatrudnionych w sektorze publicznym.
  • Fundusz Urlopowy – dla członków zatrudnionych w sektorze publicznym i na powszechnym rynku pracy.
  • Funduszu Kształcenia Zawodowego – dla członków zatrudnionych w sektorze publicznym i na powszechnym rynku pracy.
  • Studenckie centrum rozwoju kariery – dla członków związków, instytucji, związków zawodowych i podmiotów współpracujących.

Wnioski o wypłatę środków z wyżej wymienionych funduszy należy składać przez zakładkę Moje Strony na stronie internetowej BHM.

Centrum obsługi klienta BHM udziela informacji i pomocy członkom związków zawodowych zrzeszonych w BHM w składaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy stowarzyszenia, wniosków o skorzystanie z opcji urlopowych itp.

W jaki sposób złożyć wniosek o członkostwo w związkach?

Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem mogą wypełnić i wysłać formularz, który znajduje się na tej stronie internetowej.

W przypadku pytań dotyczących ewentualnego członkostwa przykładowo: czy Twoje stanowisko pracy podlega definicji członka związków, najprościej jest wysłać zapytanie, lub zamówić rozmowę telefoniczną ze specjalistą.

W jaki sposób mogę się zaangażować?

Jeśli jako członek jesteś zainteresowany bardziej aktywnym uczestnictwem w działalności związków, zapoznaj się z zakładką O nas, w której znajdziesz informacje między innymi o walnych zebraniach oraz członkach zarządu, którzy mogą udzielić informacji o sposobach ubiegania się o odpowiedzialne stanowiska w związkach.