Skip to content

Układy zbiorowe pracy

Fræðagarður zawiera układy zbiorowe w imieniu swoich członków. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy stanowią podstawę, którą instytucje lub przedsiębiorstwa mogą dalej rozwijać, w zależności od potrzeb danego miejsca pracy.

Obowiązujące układy zbiorowe pracy

Poniżej znajdują się zawarte przez Fræðagarður układy zbiorowe pracy z instytucjami i firmami wraz z tabelami wynagrodzeń i innymi dodatkowymi materiałami.

Układ zbiorowy z administracją publiczną

 • Układ Zbiorowy Pracy
 • Pełny tekst, protokoły oraz załączniki w formacie PDF
 • Porozumienie o przedłużeniu obowiązywania układu zbiorowego pracy w formacie PDF
 • Tabele wynagrodzeń w formacie Excel | PDF
 • Układy zbiorowe pracy z gminami

Układ Zbiorowy Pracy ze Stowarzyszenia Gmin Islandzkich

 • Układ Zbiorowy Pracy
 • Pełny tekst, protokołu oraz załączniki w formacie PDF
 • Tabele wynagrodzeń w formacie Excel | PDF

Układ zbiorowy z Miastem Reykjavík

 • Układ Zbiorowy Pracy
 • Pełny tekst, protokoły oraz załączniki w formacie PDF
 • Tabele wynagrodzeń w formacie Excel | PDF

Układ zbiorowy z Miastem Reykjavík

 • Układ Zbiorowy Pracy
 • Pełny tekst, protokoły oraz załączniki w formacie PDF
 • Tabele wynagrodzeń w formacie Excel | PDF

Układ zbiorowy pracy z Konfederacją Związków Zawodowych

 • Układ Zbiorowy Pracy
 • Pełny tekst, protokoły oraz załączniki w formacie PDF

Szukaj w układach zbiorowych

Leit í kjarasamningum

Wyszukiwarka układów zbiorowych umożliwia łatwe przeszukiwanie obowiązujących układów zbiorowych, przykładowo w celu sprawdzenia, gdzie w tekście pojawiają się kluczowe zagadnienia.

Usługi oferowane przez związki zawodowe Fræðagarður

Specjaliści z biura Fræðagarður pomagają członkom podejmować odpowiednie działania oraz interpretować układy zbiorowe pracy, a także odpowiadają na pytania dotyczące kwestii płac i praw pracowniczych.

Pracownicy biura asystują również w rozwiązywaniu sporów dotyczących stosowania i interpretacji układów zbiorowych pracy. Przykładowo pomagają w obliczaniu wynagrodzenia i jego egzekucji, jeśli jest to konieczne.