Skip to content

Co to jest BHM?

Stowarzyszenia Studentów Szkół Wyższych (isl. BHM — Bandalag háskólamanna) zostało założone w 1958 roku i jest organizacją zrzeszającą związki zawodowe reprezentujące osoby z wyższym wykształceniem na islandzkim rynku pracy. W BHM znajduje się obecnie 28 związków zawodowych, zrzeszających łącznie około 16 000 członków, którzy pracują w różnych branżach, zarówno w sektorze publicznym, jak i na powszechnym rynku pracy.

Rolą BHM jest:

  • Wzmacnianie związków zawodowych zrzeszonych w BHM oraz promowanie wzajemnego wsparcia i solidarności między nimi.
  • Zwiększanie wiedzy członków na temat kwestii wynagrodzeń i praw pracowniczych.
  • Formułowanie wspólnego stanowiska członków w sprawach, które mają dla nich znaczenie.
  • Negocjowanie, na podstawie udzielonego przez członków upoważnienia, w sprawach mających znaczenie dla ich interesów oraz w kwestiach związanych z ich prawami.
  • Pomoc zrzeszonym związkom zawodowym w przygotowaniu układów zbiorowych.
  • Chronienie interesów członków względem władzy ustawodawczej i wykonawczej.
  • Inicjowanie dyskusji na temat szkolnictwa wyższego i pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.
  • Przeprowadzanie regularnej analizy trendów płacowych w celu przygotowania się do negocjacji płacowych.
  • Współpraca z siostrzanymi organizacjami absolwentów uczelni i innymi podobnymi organizacjami za granicą.
  • Zarządzanie obsługą i administracją funduszy związkowych zgodnie z umowami o świadczenie usług.