Skip to content

Informacje dla pracodawców

Fræðagarður kładzie duży nacisk na współpracę z pracodawcami zatrudniającymi członków związków. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące ustaleń związanych z płatnościami oraz odpowiedzi na przykładowe pytania.

Składka członkowska

W związkach Fræðagarður składki członkowskie wynoszą 0,95% całkowitego wynagrodzenia miesięcznie. Składki są co miesiąc potrącane z wynagrodzenia, a pracodawca przekazuje je związkowi.

Sposób wpłacania składek na związki zawodowe

Pracodawcy mają obowiązek przesyłania do BHM każdego miesiąca zestawienia wszystkich składek potrąconych każdemu pracownikowi, oznaczonego numerem związków zawodowych. Zestawienia należy składać przed wyznaczonym terminem zwrotu.

Termin zwrotu zestawień to 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym naliczono wynagrodzenie. Natomiast ostateczny termin zwrotu zestawień, przypada na ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym był termin zwrotu.

Istotne jest, aby na każdym zeznaniu widniał prawidłowy numer i nazwa związku.

Rachunek pojawi się na koncie bankowym po przesłaniu zestawienia, chyba że wybrano inną formę płatności, lub składki były zawsze opłacane przelewem bankowym. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem ostatecznego terminu zapłaty, odsetki za zwłokę naliczane są od terminu zapłaty do dnia zapłaty.

Dział księgowo-windykacyjny prosi o przesyłanie wszystkich zestawień drogą elektroniczną.

Pomoc oferowana przez biuro związków zawodowych Fræðagarður

W przypadku pytań prosimy kontaktować się przez formularz Wyślij zapytanie. Na pytania odpowiadamy najszybciej, jak to będzie możliwe.