Skip to content

Protokoły i dokumenty posiedzeń z Walnych Zebrań Członków

Na tej stronie znajdują się protokoły i dokumenty posiedzeń z Walnych Zebrań Członków Frædagarður z 2021 roku.