Skip to content

Zgłoś sprawę

Członkowie związków mają również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw. Sprawa zostanie przekazana do odpowiedniego specjalisty, który po zapoznaniu się z nią, odpowie nadawcy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Istnieje również możliwość wysłania nieformalnego zapytania dotyczącego pytań i zagadnień ogólnych. Na ogół czas odpowiedzi na zapytania jest krótszy niż na zgłoszone sprawy.

Ponadto istnieje również możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej ze specjalistą, jeżeli tak opcja jest wygodniejsza.

W celu rozpatrzenia sprawy we właściwy sposób prosimy o podanie imienia i nazwiska, kennitali, adresu e-mail i numeru telefonu. Informacje na temat przesłanych zapytań są rejestrowane w bazie danych oraz w związkowym rejestrze spraw. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania pozyskanych informacji znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych