Skip to content

Rozmowa telefoniczna ze specjalistą

Członkowie związków mają możliwość umówienia się na rozmowę telefoniczną ze specjalistą w zakresie spraw związanych z działalnością związków lub dotyczących warunków zatrudnienia i praw pracowniczych.

Pracownicy związków starają się zawsze odpowiadać na wszystkie pytania związane z działalnością związków oraz dotyczące warunków zatrudnienia i praw pracowniczych. Krótkie przedstawienie Twojej sprawy ułatwi nam dobór odpowiedniego doradcy i zapewni, że rozmowa przyniesie jak najwięcej korzyści.

Podanie kennitali nie jest wymagane, ale jej znajomość może ułatwić nam przygotowanie się do rozmowy.

Istnieje również możliwość oficjalnego zgłoszenia sprawy, która zostanie automatycznie zarejestrowana w związkowym rejestrze spraw. Oficjalne zgłoszenie zaleca się składać w sprawach skomplikowanych lub o delikatnej naturze.

Członek związków może również wysłać zwykłe zapytania, jeżeli uzna że takie rozwiązanie będzie dla niego wygodniejsze.

W celu odbycia zamówionej rozmowy telefonicznej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Podanie kennitali nie jest wymagane. Informacje na temat przesłanych zapytań są rejestrowane w bazie danych oraz w związkowym rejestrze spraw. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania pozyskanych informacji znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych związków Fræðagarður.