Skip to content

Złóż wniosek o członkostwo

Pełnoprawnymi członkami mogą zostać osoby, które ukończyły studia licencjackie (BA lub BS), lub równoważne na uznanej wyższej uczelni. Studenci, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów (ECTS) na uczelni wyżej, mogą ubiegać się o członkostwo studenckie. Członkostwo w związkach nie jest uzależnione od miejsca pracy, pracodawcy lub formy zatrudnienia. Fræðagardur liczy ponad trzy tysiące członków, którzy pracują zarówno dla administracji publicznej, władz lokalnych, jak i na powszechnym rynku pracy.

W celu złożenia wniosku o członkostwo należy wypełnić poniższy formularz, a następnie poprosić pracodawcę o wypłatę składki na konto Frædagarður.

Załączniki

Poniżej należy załączyć kopię dyplomy ukończenia studiów.

Drag file here to upload

Accepted file formats are .pdf .jpeg .png, maximum size is 10MB