Fara í efni

Stofnanasamningar

Stofnanasamningar

Kjarasamningar við ríkið eru tvískiptir. Annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, miðlægar hækkanir o.s.frv. og hins vegar stofnanasamningar.

Stofnanasamningur er samningur milli fulltrúa stéttarfélags og fulltrúa stofnunar og telst hluti af kjarasamingi. Í stofnanasamningi er m.a. að finna röðun starfa í launaflokk og mat á persónubundum og tímabundnum þáttum. Með persónubundnum þáttum er átt við þætti sem gera menn hæfari í starfi, t.d. viðbótarmenntun sem nýtist í starfi og starfsreynsla. Með tímabundnum þáttum er t.d. átt við viðbótarábyrgð og/eða álag vegna sérstakra verkefna, hæfni, árangurs og/eða frammistöðu. Í 11. kafla og í fylgiskjali 1 í kjarasamningi aðila er að finna nánari upplýsingar um stofnanasamninga.

Stofnanasamningar í starfrófsröð stofnana:

 1. ÁTVR-KVH/SBU/Útgarður undiritaður 19.maí 2006
 2. Barnaverndarstofa-Fræðagarður-meðferðarheimili undirritaður 5. júní 2014
 3. Barnaverndarstofa-FÍF/Fræðagarður undirritaður 5. júní 2014
 4. Biskupsstofa-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 17.apríl 2007
 5. Blindrabókasafn Íslands undirritaður 24.apríl 2006
 6. Dagvist og endurhæfingamiðstöð MS-sjúklinga-Útgarður undirritaður 9.október 2006
 7. Dómstóraráð undirritaður 27. nóvember 2013
 8. Einkaleyfastofan-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 20.júní 2007
 9. Embætti landslæknis-FHSS/FÍF/Fræðagarður/SBU/SL undirritaður 27. mars 2014. Viðauki-grunnröðun frá 27. mars 2014. Símenntun-reglur frá 27. mars 2014.
 10. Fasteignamat ríkisins undirritaður 22.maí 2006. Fasteignamat ríkisins-fylgiskjal frá 16.maí 2007
 11. Ferðamálastofa-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 8.ágúst 2006
 12. Fiskistofa undirritaður 23. mars 2006 auk viðauka frá 25.apríl 2007
 13. Fjölmenningarsetur- FÍF/Fræðagaður, undirritaður 10. október 2013
 14. Flugmálastjórn undirritaður 24.mars 2006
 15. Flugmálastjórn Keflavík - Útgarður undirritaður 18.janúar 2007
 16. Fornleifavernd ríkisins-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 20.mars 2007
 17. Framkvæmdasýsla ríkisins undirritaður 19. desember 2013
 18. Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins-KVH/Útgarður undirritaður 6.júlí 2006
 19. Gunnarsstofnun-Útgarður undirritaður 21.júní 2006
 20. Hafrannsóknarstofnun-BHM undirritaður 31.október 2012
 21. Hafrannsóknarstofnun-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 2. október 2006
 22. Háskólinn á Hólum - Útgarður undirritaður 1. maí 2006
 23. Háskóli Íslands-KVH/Útgarður undirritaður 19. september 2006
 24. Heilbrigðisstofnun Suðurlands-Útgarður undirritaður í júní 2006
 25. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja-KVH/Útgarður undirritaður 24. maí 2006
 26. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 14.júní 2007
 27. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands- BHM undirritaður 1. maí 2006
 28. Héraðsdómstólar-Útgarður/SL undirritaður 19.júní 2006
 29. Iðnskólinn í Reykjavík-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 31.maí 2007
 30. Íslenskar orkurannsóknir-Útgarður undirritaður 16.mars 2006. Viðauki frá 2007.
 31. Kennaraháskóli Íslands-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 16.júní 2006
 32. Landbúnaðarháskóli Íslands-SBU/Útgarður undirritaður 18.maí 2007
 33. Landbúnaðarstofnun undirritaður 18.desember 2006
 34. Landgræðsla ríkisins-Útgarður undirritaður 25.apríl 2006, auk bókunar frá 2007.
 35. Landlæknisembættið-KVH/Útgarður undirritaður 6.apríl 2006. Breytingar á samningi frá 31. janúar 2008.
 36. Landmælingar Íslands-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 23.mars 2006
 37. Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn SBU/Fræðagarður undirritaður 6. október 2014
 38. Landspítali-háskólasjúkrahús-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 28.apríl 2006. Breyting á samningi frá 13.apríl 2007
 39. Lánasjóður íslenskra námsmanna-KVH/Útgarður undirritaður 24. apríl 2006
 40. Listasafn Íslands-FÍFK/SBUBreyting á samningi frá 19. október 2007
 41. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu undirritaður 11. ágúst 2008.
 42. Lýðheilsustöð-BHM undirritaður 4.apríl 2006
 43. Lögreglan í Reykjavík - FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 27. október 2006
 44. Mannvirkjastofnun undirritaður 22. september 2014
 45. Menntamálastofnun undirritaður 1. október 2015
 46. Náttúrufræðistofnun Íslands undirrtaður 21. júlí 2006
 47. Neytendastofa-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 8. desember 2006
 48. Orkustofnun-SBU/SL/Útgarður undirritaður 11.maí 2006
 49. Rannsóknarnefnd flugslysa-Útgarður undirritaður 30.apríl 2007
 50. Reykjalundur-Fræðagarður undirritaður 10.júlí 2012
 51. Ríkiskaup-KVH/SL/Útgarður undirritaður 24.apríl 2007
 52. Ríkislögreglustjóri-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 26.júní 2007
 53. Ríkisskattstjóri-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 1.júní 2006
 54. Ríkisútvarpið- undirritaður 20.júní 2014
 55. Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra-Útgarður undirritaður 2.júní 2006
 56. Siglingastofnun-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 24.apríl 2006
 57. Sinfóníuhljómsveit Íslands-Útgarður undirritaður 22.júní 2006
 58. Sjónstöð Íslands-Útgarður undirritaður 25.apríl 2007
 59. Skattrannsóknarstjóri ríkisins undirritaður 16.mars 2006
 60. Skattstjórinn í Reykjavík-KVH/SL/Útgarður undirritaður 12.apríl 2006
 61. Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi-samkomulag frá 12.apríl 2007
 62. Skattstjóri Norðurlandsumdæmis eystra-KVH/SL/Útgarður undirritaður 11.apríl 2006
 63. Staðlaráð Íslands, undirrituð 13. desember 2007
 64. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar-KVH/Útgarður undirritaður 7.júlí 2006
 65. Sýslumannsembætti utan Reykjavíkur undirritaður 11. desember 2006
 66. Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra-KVH/Útgarður 12.júlí 2006
 67. Tollstjórinn í Reykjavík-FÍF/KVH/SL/Útgarður 19.júní 2006. Samkomulag um breytingu á stofnanasamningi við Tollstjóra gildistími frá 1. nóvember 2014
 68. Tryggingastofnun ríkisins-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 22.maí 2006
 69. Umboðsmaður barna-Útgarður/SL undirritaður 14. nóvember 2007
 70. Umferðarstofa-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 31.mars 2006
 71. Umhverfisstofnun-FÍF/SBU/KVH/SL/Útgarður undirritaður 11.apríl 2006
 72. Útlendingastofnun undirritaður 30. september 2007
 73. Veðurstofa Íslands-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 15. maí 2010
 74. Vegagerðin-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 13. apríl 2007
 75. Vinnueftirlit ríkisins-FÍF/KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður í maí 2006
 76. Vinnumálastofnun-FÍF/SL/FRG undirritaður 22.mars 2013
 77. Þjóðleikhúsið-BHM undirritaður 30.október 2006
 78. Þjóðmenningarhús-FÍF-K undirritaður 12.júlí 2006
 79. Þjóðminjasafn Íslands-FÍF/FÍF-k/KVH/SBU/Útgarður undirritaður 31.maí 2006
 80. Þjóðminjasafn Íslands undirritaður 28. nóvember 2013
 81. Þróunarsamvinnustofnun Íslands-KVH/SBU/FÍF/Fræðagarðs undirritaður 30. október 2008
 82. Örnefnastofnun Íslands-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 30.ágúst 2006