Beint í efni

Ársskýrsla Fræðagarðs 2022

Í ársskýrslu Fræðagarðs fyrir árið 2022 er stiklað á stóru yfir þau verk sem stjórn og starfsfólk félagsins hefur innt af hendi á liðnu starfsári. Ársskýrslan veitir félagsfólki dýrmæta innsýn inn í starf félagsins og eykur gagnsæi í starfsemi félagsins.

Ávarp formanns

Fræðagarður óx og dafnaði á árinu 2022. Mikil endurnýjun var í stjórn á aðalfundi á árinu, fjórir nýir fulltrúar voru kjörnir í stjórn og Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir tók við formennsku í félaginu af Braga Skúlasyni sem í áraraðir stóð í brúnni og barðist af krafti fyrir bættum kjörum félagsfólks.

Ný stjórn vann á árinu að stefnumótun í félaginu og endurskoðun allra reglna og verkferla innan félagsins, ásamt því að skilgreina betur gildi félagsins og hlutverk og móta kröftuga framtíðarsýn og aðgerðaráætlun þar að lútandi. Samhliða þessari vinnu vann stjórn félagsins ötullega að undirbúningi kjaraviðræðna 2023 í samvinnu með starfsfólki þjónustuskrifstofunnar.

Félagsfólki í Fræðagarði fjölgar jafnt og þétt. Fjöldi félaga Fræðagarðs var í lok ársins 2022 í kringum 3700 en var í lok árs 2021 rúmlega 3200. Stefnir stjórn Fræðagarðs á að halda áfram því mikla uppbyggingarstarfi sem unnið hefur verið á árinu og styrkja enn frekar öfluga stéttarfélagið okkar allra.

Annasömu starfsári er lokið. Stjórn félagsins þakkar samstarfið við félagsfólk og hlakkar til að starfa að bættum kjörum og betra samfélagi á komandi starfsári.

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir.

Stjórn og kjörnir fulltrúar

Fjöldi félagsfólks hefur komið að starfi Fræðagarðs á liðnu ári. Í Fræðagarði er starfandi stjórn sem kosin er í rafrænni kosningu, fulltrúaráð skipuð fulltrúum formlegra starfandi faghópa og kjörstjórn. Enn fremur tekur félagsfólk virkan þátt í starfsemi BHM og á Fræðagarður fjölda fulltrúa í nefndum og starfshópum innan BHM.

Þjónustuskrifstofa FHS fær Regnbogavottun

Skrifstofa Fræðagarðs hlaut á árinu Regnbogavottun Reykjavíkurborgar. Markmiðið með vottuninni er að gera starfsemina hinseginvænni, bæði fyrir starfsfólk og skjólstæðinga og þannig koma í veg fyrir beina og óbeina mismunun í garð hinsegin fólks.

Liðið starfsár í kjaramálum

Fræðagarður gerir kjarasamninga fyrir hönd síns félagsfólks. Einnig eru gerðir stofnana- og fyrirtækjasamningar og veitt ráðgjöf við gerð ráðningasamninga. Þannig fylgir stéttarfélagið því eftir að kjör og réttindi séu alltaf í takt við það besta sem völ er á.

Jafnréttissamningur 2023

Í jafnréttissamningnum er haft að leiðarljósi að stuðla að auknu jafnrétti, jafnvægi og réttlæti í íslensku samfélagi á breiðum grunni, óháð kyni, félagslegri stöðu eða uppruna. Meginmarkmiðið með jafnréttissamningnum er að auka kaupmátt ráðstöfunartekna, leiðrétta skakkt verðmætamat starfa á opinberum markaði og tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika.

  Fræðagarður gerir samninga við allskonar mismunandi aðila, ríkisvaldið, sveitarfélög, stofnanir og einkafyrirtæki fyrir hönd félaga sinna. Markmiðið er ávallt að hámarka ávinning til lengri tíma.

  Hjalti Einarsson, verkefnastjóri kjara- og vinnumarkaðsmála hjá Fræðagarði.

  Félagsstarf

  Í Fræðagarði er gífurlega fjölbreyttur hópur fólks. Félagsfólk hefur allskonar menntun og vinnur á allskonar vinnustöðum. Félagið fer ört stækkandi og t.d. má nefna að á síðasta ári fjölgaði félagsfólki að meðaltali um 16% eða um 268 manns

  Félagsfólk Fræðagarðs

   0%
   Félagsfólki hjá Fræðagarði fjölgaði um 16% á síðasta ári
   0+
   Félagsfólk Fræðagarðs hefur fjölbreytta menntun og meðal þeirra er að finna yfir 100 tegundir af háskólanámi.
   0
   Félagsfólki í Fræðagarði fjölgar ört og eru nú yfir 3.800 talsins

  Stefnumótun og framtíðarsýn

  Stjórn Fræðagarðs fór á árinu í stefnumótunarvinnu til að móta framtíðarsýn félagsins og starf næstu misserin. Markmiðið með verkefninu var aðskýra betur gildi Fræðagarðs, hlutverk og framtíðarsýn.

  Gildin okkar

  Stjórn Fræðagarðs fór á árinu í stefnumótunarvinnu til að móta framtíðarsýn félagsins og starf næstu misserin. Markmiðið með verkefninu var að skýra betur gildi Fræðagarðs.

  Framsýni

  Fræðagarður á gott samtal við félagsfólk, aðila vinnumarkaðarins, menntastofnanir og sambærileg félög hér á landi og erlendis um framtíðarvinnumarkað og -samfélag. Félagið fylgist náið með stefnum og straumum jafnt á vinnumarkaði sem í samfélagsumræðu hverju sinni og setur sér markmið í samræmi við þær. Fræðagarður sækir sér nýjustu þekkingu hér á landi og erlendis á sviði kjaramála og réttinda.

  Jafnrétti

  Fræðagarður hefur jafnrétti í víðum skilningi að leiðarljósi í öllu sínu starfi og ákvarðanatöku. Öll eru velkomin í félagið og starfsemi þess. Félagið berst fyrir bættum kjörum félagsfólks án tillits til kyns, kynþáttar, þjóðernisuppruna, tungumáls, fötlunar, starfsgetu, trúar, lífsskoðunar, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna, kyntjáningar, stjórnmálaskoðunar, stéttar, líkamsgerðar, heilsufars eða annarrar stöðu. Fræðagarður vinnur markvisst að bættri stöðu kvenna, útrýmingu kynbundins kjaramisréttis og jöfnun á ólaunaðri ábyrgð og starfi í heimilis- og fjölskylduhaldi.

  Ábyrgð

  Fræðagarður veitir félagsfólki góða þjónustu og stuðning í sínum málum og styrkja og valdefla starfsfólk og fólk sem kosið er til trúnaðarstarfa. Félagið setur sér starfsreglur, verklag og verkferla sem eru endurskoðuð reglulega og taka á öllum málum sem koma upp innan félagsins á faglegan hátt. Fræðagarður er ábyrgt stéttarfélag með skýra stefnu í jafnréttis- og umhverfismálum.

  Kynningarmál

  Fræðagarður opnaði á árinu nýjan og endurbættan vef sem unninn var í samstarfi félagsins á vettvangi sameiginlegrar þjónustuskrifstofu þess með fjórum öðrum stéttarfélögum innan BHM og var Hugsmiðjan fengin til verksins.

  Húsfélag BHM

  Fræðagarður er stærsti eigandi í Húsfélagi BHM fyrir utan BHM sjálft sem á 47,9%. Húsið við Borgartún 6 er komið til ára sinna og hentar illa þeirri fjölbreyttu starfsemi sem á sér stað innan bandalagsins